Startups in Łódź

PL

Fundusz SPINAKER alfa

Fundusz SPINAKER alfa - prowadzi działalność inwestycyjną (kapitał zalążkowy / venture capital), wspierając projekty przedsiębiorców i naukowców na wczesnym etapie rozwoju (projekty B+R znajdujące się w fazach Proof of Principle i Proof of Concept). Celem działań inwestycyjnych jest finansowanie polskich innowacji, projektów B+R poprzez powoływanie nowych lub dokapitalizowanie istniejących spółek (startup) wspólnie z ich pomysłodawcami. Dzięki zrozumieniu środowiska naukowo - badawczego, relacji ze światem nauki oraz biegłej znajomości zagadnień dotyczących środowiska transakcji early stage, w ramach wejść kapitałowych Fundusz oferuje cenne wsparcie merytoryczne w zakresie wzrostu wartości firmy. Do głównych obszarów zainteresowań inwestycyjnych należą: FinTech, CleanTech, HealthTech, ICT. SPINAKER alfa inwestuje od 25.000 EUR do 250.000 EUR w pojedynczy projekt inwestycyjny. Fundusz realizuje projekt współfinansowany ze środków NCBR w ramach programu BRIdge alfa.

OBSZARY WSPARCIA

Fundusz SPINAKER alfa