Startups in Łódź

PL

Medical Technology Center

Tytuł Projektu "Opracowanie i ocena skuteczności klinicznej metody stymulacji nerwu błędnego w leczeniu aktywności napadowej i innych zaburzeń czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego (urządzenie. Stimulep" Celem projektu prowadzonego przez firmę Medical Technology Center jest: - zweryfikowanie tezy mówiącej, że przezskórna stymulacja nerwu błędnego (metoda Stimulep) w trakcie snu pozwoli na zmniejszenie występowania napadów padaczki nocnej, poprzez mechanizm stymulacji nerwu błędnego i powiązanych z nim struktur ośrodkowego układu nerwowego - Zweryfikowanie tezy mówiącej, że intensywna stymulacja nerwu błędnego w okresie występowania aktywności przed napadowe mózgu zapobiega rozwinięciu się napadu padaczkowego - skonstruowanie specjalnego mikrourządzenia medycznego zapewniającego ww. stymulację oraz opracowanie optymalnych parametrów stymulacji (zarówno w kontekście skuteczności metody, jak i wygody pacjenta). Ostateczny rezultat projektu, przeznaczony jest do komercjalizacji

OBSZARY WSPARCIA

Medical Technology Center