Startups in Łódź

PL

Grupa Adamed

Polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Poszukujemy innowacyjnych terapii. Udoskonalamy istniejące na rynku preparaty i udostępniamy je na szeroką skalę. Badania i rozwój to filary, na których opieramy naszą działalność. Aktywnie poszukujemy nowych, niestandardowych rozwiązań, zmierzających do podnoszenia wartości i wyjątkowości organizacji. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań oraz inicjujemy współpracę wychodzącą poza ramy własnego obszaru działania.

OBSZARY WSPARCIA

Grupa Adamed