Startups in Łódź

PL

Contact

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Obsługi Inwestora
i Współpracy z Zagranicą
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź


tel. 42 638 59 39, 42 638 59 28
fax 42 638 59 40

e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

Marta Szczepańska
tel. 509 902 391
e-mail: m.szczepanska@mlodziwlodzi.pl

Karol Nowakowski
tel. 561 871 001
e-mail: k.nowakowski@mlodziwlodzi.pl